รับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น | World Congress | บริษัทล่ามญี่ปุ่น

日本語講師募集

仕事の内容

ワールドコングレスでは、日本語学習ビデオを作成しており、講師を募集しています。作成したビデオは、Youtubeにアップロードします。ビデオでは、講師の姿もビデオに映りますので、Youtubeで自分の映像が公開されても問題がない人の応募をお待ちしています。現在日本語学科で日本語を勉強中の人も応募可能です。

応募資格

日本語能力検定試験N2以上

報酬

N1:1時間500バーツ、N2:1時間300バーツ

応募方法

メールで、顔写真付きの履歴書を送って下さい(メールアドレスは、このページの右上に書かれています)

เกี่ยวกับญี่ปุ่น

เมื่อไหร่ที่ควรเอาโอมเยาเกะไปให้

จะเรียกคนในครอบครัวยังไงในภาษาญี่ปุ่น?

ทำไมมีตัวคานะสองตัวสำหรับโอะ

พูดอานะตะในภาษาญี่ปุ่นไม่ได้หรือ?

ควรใช้วาตาชิในภาษาญี่ปุ่นหรือไม่

ทำไมต้องใส่คำว่าซังต่อท้ายชื่อ