โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นในเวียดนาม:โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นดงซู
  • หน้าหลัก
  • โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นในเวียดนาม:โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นดงซู

โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นในเวียดนาม:โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นดงซู

ปัจจุบันความครึกครื้นของเศรษฐกิจเอเชียดูน่าตื่นตามาก ในนั้นเวียดนามก็ถือเป็นประเทศที่โดดเด่นมาก โดยเฉพาะการพัฒนาของเมืองอย่างฮานอยและโฮจิมินห์ก็น่าสนใจมาก อาคารสมัยใหม่เรียงราย เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมกับเป็นเมืองใหญ่ ชีวิตแสนสุขพร้อมอิสระและความสะดวก ขณะที่ยังหลงเหลือจุดที่ให้บรรยากาศแบบดั้งเดิมในอดีต ที่เต็มไปด้วยมีเสน่ห์แบบพื้นเมืองและชวนให้ย้อนความหลัง เวียดนามได้เลือกญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างเศรษฐกิจหลักๆและพัฒนาตาม ทำให้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นประเทศที่มีความชื่นชอบญี่ปุ่น มีทั้งนักท่องเที่ยวและนักเรียนต่างชาติมาญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ทางฝั่งญี่ปุ่นก็ให้การสนับสนุนเช่นกัน มีคนญี่ปุ่นไปท่องเที่ยวมากมาก และยังมีคนญี่ปุ่นที่อาศัยในเวียดนามจำนวนไม่น้อยด้วย ดังนั้นทำให้ทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วย จึงทำให้มีทั้งกิจการญี่ปุ่นและโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นมากมายในเวียดนาม ในโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นดงซูซึ่งมีระดับที่ใหญ่ที่สุดในโฮจิมินห์มีนักเรียนเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ถึงประมาณ 5000 คน ที่เวียดนามซึ่งพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและลึกซึ้งกับญี่ปุ่น และจากความสัมพันธ์ดังกล่าว จึงพยายามสนับสนุนแนวคิด 3 อย่างเพื่ออนาคตของประเทศ ได้แก่ การอบรมบุคลากรที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ การส่งนักเรียนไปเรียนที่ญี่ปุ่น และการเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามผ่านภาษาญี่ปุ่น ดังนั้นจึงมีการอบรมภาษาญี่ปุ่นแบบครบถ้วน ทั้งการอ่านการเขียน และการสนทนาด้วย ทั้งยังมีชั้นเรียนสำหรับนักเรียนฝึกหัดหรือนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างกับชั้นเรียนปกติ ทุกชั้นเรียนจะสอนด้วยภาษาญี่ปุ่น หนังสือเรียนจะใช้หนังสือที่ใช้ในโรงเรียนมัธยมปลาย และสอนเสมือนว่าเข้ารับฟังการบรรยายในมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ชื่อโรงเรียนมาจากกลุ่มดงซูที่เคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนให้คนเวียดนามไปเรียนที่ญี่ปุ่นโด่งดังในช่วงปี 1905 ถึง 1909 ฉะนั้นจึงเหมือนโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นดงซูเตรียมเส้นทางให้เด็กๆไปเรียนที่ญี่ปุ่นไว้ให้ ไม่เฉพาะแต่นักเรียนเท่านั้น ครู ผู้ฝึกฝน หรือการไปทำงานนอกสถานที่ที่ญี่ปุ่น ที่นี่ก็ยังอ้างอิงจากการศึกษาของประเทศแม่ จากการได้สัมผัสกับการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรงด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ครูภาษาญี่ปุ่นที่เป็นคนญี่ปุ่นซึ่งมีจากญี่ปุ่นก็มีจำนวนมาก ทำให้เป็นการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของสองประเทศ และเป็นสะพานเชื่อมทั้งสองประเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิดความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป