เกี่ยวกับค่าบริการงานล่าม | คำถามและคำตอบ | World Congress | บริษัทล่ามญี่ปุ่น
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับค่าบริการงานล่าม | คำถามและคำตอบ

เกี่ยวกับค่าบริการงานล่าม | คำถามและคำตอบ


สามารถลดราคาได้หรือไม่ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ล่ามระดับสูง

หากต้องการล่ามเพื่อแนะนำการท่องเที่ยว ก็สามารถให้บริการได้ในราคาที่ต่ำกว่าล่ามธุรกิจ


  วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

  เวลาทำการ : 9.30 น. - 17.00 น.

  ติดต่อสอบถาม

  โทร. : 09-357-98766


  ล่ามภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น


  บริษัทจัดหาล่ามภาษาญี่ปุ่น World Congress พร้อมให้บริการล่ามเพื่อสนับสนุนบทสนทนาระดับนานาชาติของลูกค้า ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ในหลากหลายสถานการณ์ เช่น ล่ามสำหรับการประชุมระดับนานาชาติ, การเจรจาธุรกิจ, การฝึกงานภายในบริษัท, งานสัมมนา และงานนิทรรศการ เป็นต้น โดยเสนอขั้นตอนการล่ามให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การใช้งาน เช่น ล่ามพูดพร้อม, ล่ามกระซิบ หรือล่ามแปลสลับ และเลือกสรรล่ามที่เหมาะสมกับความต้องการและเนื้อหางานของลูกค้า