เกี่ยวกับขั้นตอนใช้บริการล่าม | คำถามและคำตอบ | World Congress | บริษัทล่ามญี่ปุ่น
 • หน้าหลัก
 • คำถามและคำตอบทั่วๆไปเกี่ยวกับขั้นตอนใช้บริการล่าม

คำถามและคำตอบทั่วๆไปเกี่ยวกับขั้นตอนใช้บริการล่ามญี่ปุ่น


หากต้องการใช้บริการล่ามภาษาญี่ปุ่น ต้องทำอย่างไร

กรุณาแจ้งเนื้อหางานล่ามมาทางอีเมลหรือโทรศัพท์ จากนั้นทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคากลับไปทางอีเมล


  วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

  เวลาทำการ : 9.30 น. - 17.00 น.

  ติดต่อสอบถาม

  โทร. : 09-357-98766


  ล่ามภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น