คำถามอื่นๆ | คำถามและคำตอบ | World Congress | บริษัทล่ามญี่ปุ่น
  • หน้าหลัก
  • คำถามอื่นๆเกี่ยวกับงานแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น

คำถามอื่นๆเกี่ยวกับงานแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น


มีงานด่วนที่จำเป็นต้องใช้ล่าม สามารถจัดหาล่ามภาษาญี่ปุ่น – ภาษาไทยให้ภายในพรุ่งนี้ได้หรือไม่

หากต้องการใช้บริการล่าม กรุณาติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน


วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

เวลาทำการ : 9.30 น. - 17.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร. : 09-357-98766


ล่ามภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น