เกี่ยวกับภาษาที่พร้อมให้บริการ | คำถามและคำตอบ | World Congress | บริษัทล่ามญี่ปุ่น
  • หน้าหลัก
  • คำถามและคำตอบทั่วๆไปเกี่ยวกับภาษาที่พร้อมให้บริการ

คำถามและคำตอบทั่วๆไปเกี่ยวกับภาษาที่พร้อมให้บริการ


ให้บริการภาษาใดบ้าง

World Congress พร้อมให้บริการล่ามภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ


วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

เวลาทำการ : 9.30 น. - 17.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร. : 09-357-98766


ล่ามภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น