ภาษาที่ให้บริการล่ามภาษาญี่ปุ่น | World Congress | บริษัทล่ามญี่ปุ่น

ภาษาที่ให้บริการ

 • บริษัทให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • บริษัทสามารถรับงานที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานนอกประเทศไทยได้ เช่น มาเลเซีย หรือ อินโดเนเซีย ซึ่งให้บริการได้ทั้งภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ


  • ภาษาที่ให้บริการ

  • บริษัทให้บริการทั้งภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ


  วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

  เวลาทำการ : 9.30 น. - 17.00 น.

  ติดต่อสอบถามล่ามภาษาญี่ปุ่น

  โทร. : 09-357-98766


ล่ามต้องทำอย่างไรเวลาติดขัด?

พูดถึงกรณีที่คุณอาจจะประสบปัญหาติดขัดกัน และต้องทำอย่างไรในสถานการณ์ที่ไม่ดีเช่นนั้น อันดับแรก มีกฎอยู่หนึ่งข้อ ซึ่งถือว่าเป็นข้อเสียของการพูด นั่นคือ อย่าปล่อยให้มีช่องว่าง โดยปกติแล้วเมื่อเราไม่มั่นใจ เรามักจะปล่อยให้มีช่องว่างในบทสนทนาเกิดขึ้น ซึ่งมักจะไม่เป็นผลดี เมื่อผู้พูดพูด ล่ามจะต้องทำหน้าที่ส่งสารนั้นไปถึงผู้ฟัง ซึ่งสิ่งสำคัญ คือ ไม่จำเป็นต้องส่งต่อทุกคำพูดเพื่อให้สารนั้นไปถึงผู้ฟัง ผมเคยอยู่ในงานประชุมนานาชาติ ผู้พูดเริ่มพูดด้วยภาษาอังกฤษ ผู้พูดพูดเกี่ยวกับองค์กรและบอกว่าแต่ละส่วนทำงานร่วมกันอย่างไร ผู้พูดยกตัวอย่างด้วยอุปกรณ์ทำสวนเพื่อเปรียบเทียบแทนแต่ละส่วนขององค์กร ซึ่งผมไม่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้น เขาเริ่มพูดเกี่ยวกับบาร์ตัด สายพาน ที่บรรทุก ฮอปเปอร์ ซึ่งตอนนั้น ผมต้องตัดสินใจว่าจะคิดศัพท์ขึ้นมาสำหรับคำเหล่านั้น ซึ่งส่วนตัวผมไม่มีประสบการณ์ด้านนั้นเลย หรือผมจะทำสิ่งที่ผมได้ทำไปคือ ผมพูดว่า ทุกท่านครับ หมายเหตุจากล่าม ผู้พูดพูดถึงอุปกรณ์ทำสวนอยู่ ผมไม่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้น แต่ที่เขาจะพูดก็คือ แต่ละส่วนของเครื่องจักรทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อจุดหมายเดียวกันคือการเก็บเกี่ยวธัญพืช ผมจะกลับไปบรรยายต่อเมื่อทำได้ ซึ่งสิ่งนี้ช่วยให้ผมรับมือได้ในเวลาที่ผมไม่รู้เรื่องในสิ่งที่ผู้พูดพูด ผมได้พูดไปในวิดีโอก่อนหน้า เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้น ขั้นตอนแก้ไข คือ ต้องพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะแปลก่อนล่วงหน้า แต่บางการประชุมก็ไม่สามารถเตรียมตัวไปก่อนได้ ตัวอย่างปัญหาต่อมา คือ เมื่อคุณไม่ได้ยิน ซึ่งบางครั้งก็สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อผู้พูดพูดเบามาก หรืออยู่ห่างจากไมโครโฟน เราจึงไม่ได้ยิน เมื่อเราไม่ได้ยินเราก็แปลไม่ได้ สำหรับสถานการณ์นี้ คุณไม่สามารถพูดว่า สวัสดี ผมเป็นล่ามนะครับ ผมไม่ได้ยินคุณพูดเลย หยุดแล้วพูดให้ดังขึ้นได้ไหม เราไม่สามารถทำแบบนี้ได้ บางครั้งเราจึงไม่ได้ยิน เราอาจพูดว่า ทุกท่าน ผมไม่ได้ยินที่ผู้พูดพูดในตอนนี้ เมื่อผมได้ยินชัดเจนอีกครั้ง ผมจะเริ่มแปลให้ฟังต่อนะครับ ขออภัยสำหรับช่วงที่ขาดหายไปนี้ แล้วให้รอจนได้ยินอีกครั้ง ในบางครั้ง เมื่อผมติดขัดโดยไม่ใช่ความผิดของผม ซึ่งก็ไม่เคยเป็นความผิดผมน่ะนะ ซึ่งเป็นตอนที่ผู้พูดไม่รู้จะพูดอะไรต่อ ยกตัวอย่างเช่น ผู้พูดเป็นคนมีอายุมาก น่าจะมากกว่าเก้าสิบปี เขาพูดดี แต่มีคำว่า เอ่อ อ่า ผมคิดว่าล่ามไม่ควรพูด เอ่อ อ่า มันดูไม่ดี คนที่ดูอยู่ย่อมต้องรู้ว่าผู้พูดมีปัญหาอยู่ คุณก็พูดว่า ทุกท่าน ผู้พูดกำลังหาคำพูดอยู่ เมื่อเขาพูดแล้วผมจะแปลต่อนะครับ นั่นแหละครับ มันก็จะช่วยคุณเวลาติดขัด ล่ามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่พูด แต่ถ้าคุณไม่ได้ยิน หรือไม่เข้าใจ สิ่งที่คุณทำได้ก็คืออธิบาย สิ่งนี้คือการล่ามของคุณ เมื่อผมมีปัญหา ผมทำดีที่สุดแล้ว และผู้ฟังจะชอบมัน