เกี่ยวกับเรา | World Congress | บริษัทล่ามญี่ปุ่น

  รายละเอียดของบริษัท


  ชื่อบริษัท World Congress Co.,Ltd.
  ที่ตั้ง 17th Floor, Silom Complex, Silom Road, Bangrak, Bangkok, 10500, Thailand
  โทรศัพท์ 093 579 8766
  Fax N/A
  ทุนจดทะเบียน November 2004
  ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท