World Congress | บริษัทล่ามญี่ปุ่น

World Congress ให้บริการแปลเอกสารเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่าน โดยให้บริการแปลเอกสารคุณภาพสูงในราคาย่อมเยาและครอบคลุมหลากหลายสาขา เช่น วิทยานิพนธ์ หนังสือสัญญา หรือเว็บไซต์ ลูกค้าของ World Congress จำนวนมากกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความน่าเชื่อถือและผลงานที่ได้สะสมมาของทางบริษัท

World Congress ได้แสวงหาบริการชั้นนำในธุรกิจการแปลอยู่เสมอ เพื่อให้อยู่เหนือบริษัทคู่แข่ง สำหรับการแปลเอกสารแบบง่ายๆ ด้วยเครื่องมือที่จักรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้นคงเพียงพอสำหรับการทำความเข้าใจในความหมายของประโยคเท่านั้น แต่ World Congress ได้ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับปัจจัย 3 ประการ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้บริการงานแปลคุณภาพสูงด้วยความรวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายในราคาย่อมเยา และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างแท้จริง World Congress จะนำเสนอบริการที่ดีที่สุดแด่ลูกค้า พร้อมตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ ในโลกธุรกิจซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ล่ามภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

คำถามและคำตอบ (FAQ)

ล่ามภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

คำถามและคำตอบทั่วๆไป (FAQ) เกี่ยวกับล่ามภาษาญี่ปุ่น

หากมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาสอบถามทางอีเมลหรือโทรศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

นักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น คือ นักเรียนต่างชาติทั้งในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักเรียนเหล่านั้นต่างมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป เช่น เพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น แต่บางคนก็ยังไม่ทราบว่าการเข้าศึกษาต่อนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง เพียงแต่คิดว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการเข้าศึกษาต่อเพียงเท่านั้น จึงได้ตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น เมื่อพิจารณาถึงโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติ พบว่า โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นเพียงโรงเรียนกวดวิชาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มุ่งหวังที่จะศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น เมื่อพิจารณาในมุมมองของนักเรียน อาจารย์ และเพื่อนๆ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พบว่า นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะเรียนภาษาญี่ปุ่น หรือจำเป็นต้องเรียนภาษาญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนหลายคนจำเป็นต้องทำงานพิเศษไปพร้อมกับการเรียนด้วย จึงไม่ค่อยมีเวลา ทำให้อาจารย์มักเลือกที่จะสอนแต่เทคนิคพิชิตข้อสอบ ทั้งนี้อาจารย์ควรพิจารณาถึงจุดประสงค์ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นว่าต้องการใช้เพื่อทำอะไร แทนที่จะสอนแต่เทคนิคพิชิตข้อสอบและการท่องจำคำศัพท์เท่านั้น นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นควรมีความเข้าใจถึงความคิดของอาจารย์หรือเพื่อนๆ และรู้จักจดจำและใช้คำศัพท์นั้นเพื่อการสื่อสารกับอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นได้ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่ไปโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น เพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น และใช้เป็นโอกาสในการทบทวนตัวเองด้วย นักเรียนบางคนมีจุดประสงค์เพื่อตามหาและแก้ไขตัวเองอีกครั้ง จึงตัดสินใจมาที่ญี่ปุ่นและเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นยังเป็นสถานที่ที่ชาวต่างชาติซึ่งมาจากหลากหลายประเทศสามารถพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งบางคนอาจจะค้นพบคุณค่าของตัวเองเป็นครั้งแรกได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าในตอนแรกจะมีส่วนที่ไม่เข้าใจกันด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติ แต่ที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่เพื่อนร่วมชั้นสามารถเรียนด้วยกันได้อย่างสนุกสนาน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติใดๆ ทำให้โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่เป็นเพียงแค่พื้นที่สำหรับการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่สำหรับใช้เวลาได้อย่างสนุกสนานอีกด้วย ดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น คือ ไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่สำหรับการศึกษาภาษาเพื่อนำไปใช้ในการสอบเท่านั้น แต่ต้องทำให้นักเรียนสามารถบอกตัวเองได้ว่า หลังจากนี้จะก้าวไปอย่างไร มีแนวคิดอย่างไร และเข้าใจในเรื่องของคู่สนทนาได้อีกด้วย