ทำไมต้องใส่คำว่าซังต่อท้ายชื่อ

ทำไมต้องใส่คำว่าซังต่อท้ายชื่อ

ในภาษาญี่ปุ่นทำไมต้องใส่คำว่าซังต่อท้ายชื่อ

มันคล้ายกับ มิสเตอร์หรือมิส ในภาษาอังกฤษ

เมื่อคุณไม่รู้จักใครซักคน คุณควรเรียกเขาหรือเธอด้วยความสุภาพ

ซัง เป็นคำที่ใช้ทั่วไปมากที่สุดในภาษาพูดของผู้ใหญ่

เมื่อคุณเจอผู้คน คุณควรเรียกเขาด้วยชื่อตามด้วยซัง เพื่อแสดงความสุภาพ

และซังยังใช้กับคนที่ไม่สนิทกับคุณก็ได้

คุณใช้ซังกับรุ่นพี่รุ่นน้องในสถานการณ์ที่เป็นทางการหรือการพูดคุยทางธุรกิจได้

คุณอาจจะเคยได้ยิน ซามะ คุง และจัง ต่อท้ายชื่อคน เช่น ทานากะซามะ ทาโร่คุง ฮานาโกะจัง

คุง ใช้กับผู้ชายที่อายุพอๆกัน หรือเด็กกว่าคุณ

แต่ก็ใช้กับผู้หญิงได้ เวลาหัวหน้าผู้ชายพูดกับลูกน้องผู้หญิงในการพูดคุยทางธุรกิจ แต่ไม่นิยมมากนัก

เวลาคุณเรียกชื่อผู้หญิงในการสนทนาทั่วไป จะใช้จังมากกว่าคุง

สุดท้าย ตัวอย่างการใช้ซัง

ถ้าคุณมีเพื่อนร่วมงานชื่อนายอิชิอิ ซึ่งไม่ใช่หัวหน้าและไม่ได้เป็นผู้จัดการ คุณเรียกเขาว่า อิชิอิซังได้

ถ้าเขาเป็นผู้จัดการ คุณอาจเรียกเขาด้วยตำแหน่ง เช่น อิชิอิคะโจ ซึ่งแปลว่า ผู้จัดการอิชิอิ เป็นต้น