ควรใช้วาตาชิในภาษาญี่ปุ่นหรือไม่
  • หน้าหลัก
  • ควรใช้วาตาชิในภาษาญี่ปุ่นหรือไม่

ควรใช้วาตาชิในภาษาญี่ปุ่นหรือไม่

ควรใช้วาตาชิในภาษาญี่ปุ่นหรือไม่

ในภาษาญี่ปุ่น มีขั้นตอนพูดถึงตัวเองหลายขั้นตอน

เช่น วาตาชิ โบคุ โอเระ และอื่นๆ

ฉะนั้นคุณอาจจะสับสนว่าอันไหนเหมาะสม

มีความแตกต่างระหว่างการพูดว่า ฉัน ของผู้ชายกับผู้หญิงไหม

การใช้วาตาชิถือว่าผิดสำหรับผู้ชายหรือไม่

เรามาลองคิดถึงความแตกต่างของวาตาชิ โบคุและโอเระ

ในสถานการณ์ที่เป็นทางการหรือสุภาพ วาตาชิ จะใช้ได้ทั้งสองเพศ

แต่ในสถานการณ์ที่ไม่ทางการ มันมักหมายถึงผู้หญิง

โบคุใช้โดยผู้ชายและเด็กผู้ชาย

โอเระก็ใช้โดยผู้ชายส่วนมาก

ในภาษาญี่ปุ่นมันอาจหยาบคายได้ แล้วแต่สถานการณ์

มันให้ความรู้สึกเป็นผู้ชาย และเน้นสถานะของตัวคุณ เมื่อใช้กับคู่ของคุณ หรือผู้ที่มีสถานะต่ำกว่า

ในหมู่เพื่อนสนิทหรือครอบครัว ใช้โอเระเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความใกล้ ไม่ใช่แสดงความเป็นชายหรือความเหนือกว่า

ผู้ชายญี่ปุ่นใช้คำสามคำนี้ตามแต่ว่าคู่สนทนาที่คุยด้วยคือใครและตามสถานการณ์

เมื่อพบคนอื่นครั้งแรก คุณควรใช้วาตาชิ เมื่อสนิทกันมากขึ้น คุณจะใช้โบคุก็ได้

และเมื่อสนิทกันมากๆ คุณจะใช้โอเระก็ได้

ในภาษาญี่ปุ่นผู้หญิง วาตาชิ ใช้ได้ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ และทุกคู่สนทนา